Stilte staat aan alle kanten onder druk, en lawaai is tot norm verheven.
De openbare en voor publiek toegankelijke ruimte wordt toenemend vervuild met opgedrongen 'muziek' uit luidsprekers, overal waar we moeten gaan en staan. Samen met al het andere onnodige lawaai heeft dat grote gevolgen voor het welzijn van de mens.
Stop de Muziekte wil overal waar mogelijk, grenzen stellen aan het lawaai.